Welcome


" Ya ALLAH, Tuhan yang menguruskan hati..uruskanlah
hati-hati kami ke arah jalan ketaatan kepada-Mu "

:: oPeN yOuR EyEs ::

'Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian memeluk agama ini tanpa paksaan. Kalian telah berhijrah dengan kehendak sendiri. Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kalian ini anak2 lelaki dari seorang lelaki dan dari seorang perempuan yang sama. Tidak sanggup aku mengkhianati ayahmu, atau membuat malu bapa saudaramu, atau mencoreng arang di muka keluargamu. Jika kalian telah melihat perang, singsinglah lengan baju dan berangkatlah, majulah paling depan nescaya kalian akan mendapatkan pahala di akhirat. Negeri yang abadi. Wahai anakku, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasul Allah. lnilah kebenaran sejati, maka untuk itu berperanglah dan demi itu pula bertempurlah sampai mati(syahid). Wahai anak-anakku, carilah maut nescaya dianugerahkan hidup.' -Al-Khansa bintu Amru-

11 May 2011

:: ADAB BERSAMA AL-QURAN ::


Tujuan seorang mukmin membaca Al-Qur’an, adalah untuk diamalkan. Ini bermakna mereka telah menjadikan al-Qur’an sebagai pegangan hidup dan petunjuk bagi menuju jalan yang lurus. Ini bertepatan dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud : “Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, yang pertama Kitabullah ‘aza wajalla, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, maka ambillah dan berpegang teguhlah de¬ngannya…” (Riwayat Muslim dan Ahmad).

Sesungguhnya al-Qur’an adalah Kalam Allah, Kalam Pencipta, Pemilik dan Penguasa, Pemelihara alam semesta. Oleh itu apabila kita memperkatakan atau membaca kalam-Nya tentulah ia memerlukan adab-adab dan sikap-sikap tertentu. Terdapat beberapa adab membaca Al-Qur’an yang perlu diperhatikan oleh setiap pembaca al-Qur’an. Adab-adab ini perlulah dipelihara agar ia memberi pengaruh dan kesan yang positif terhadap pembacanya. Antara adab-adab tersebut adalah:

1. Ikhlas

Abu Hurairah berkata: “Aku mendengar Rasulullah bersabda : .. Dan seorang yang belajar dan mengajarkan ilmu, serta membaca Al-Qur’an didatangkanlah ia, disebutkan segala nikmat yang telah Allah berikan dan diapun mengakuinya, lalu ditanya, apa yang telah engkau lakukan dengan ilmu itu? Jawabnya: Aku mengkaji dan mengajarkan ilmu serta kubacakan di dalamnya Al- Qur’an, kata Allah: Kau dusta ! Akan tetapi engkau mempelajari ilmu agama agar orang menyebutmu sebagai orang alim dan kau membaca Al- Qur’an agar manusia menyebutmu sebagai seorang qari dan engkau telah mendapatkan Itu semua di dunia”. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil wajahnya serta memasukkannya ke neraka… . ( Riwayat Muslim diriwayatkan juga oleh Tarmidzi dan An¬Nasa’i).

Hadis ini diperkuatkan lagi oleh sebuah hadis lain yang bermaksud : Pelajarilah Al-Qur’an dan mintalah kepada Allah dengannya syurga, sebelum Al-Qur’an dipelajari oleh tiga golongan: untuk membanggakan dirinya, untuk mencari makan dan membacanya kerana Allah. (Hadis riwayat lbnu Nashr dari Abi Sa’id Al-Khudri).

2. Berwudhu

Dari Muhajir bin Qanfadz, aku pergi menemui Rasulullab SAW dan baginda ketika itu sedang buang air kecil, aku pun memberi salam kepada baginda tapi tidak dijawabnya hinggalah beliau berwudhu, kemudian beliau meminta maaf padaku dan berkata: “Saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali jika saya berada dalam keadaan suci “(Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai’).

3. Bersiwak (menggosok gigi) sebelum membaca al-Qur’an

Bersihkanlah mulutmu, kerana ia adalah tempat keluarnya Al- Qur’an”. (Dari Shahih Jami’ Shagir, Al-Bani juz 4 hadis. No.3835).

4. Memilih tempat yang suci

Para ulama’ lebih suka membaca al-Qur’an di masjid kerana ia merupakan tempat yang bersih, mulia dan sekaligus dapat beri’tikaf di dalamnya. Ini berdasarkan kepada peristiwa Rasulullah menegur seorang Arab Badui yang membuang air kecil di masjid. “Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak dijadikan tempat membuang air kencing atau kotoran, akan tetapi ia adalah tempat untuk zikrullah dan membaca Al-Qur’an (Riwayat Muslim dan lbnu Majah).

Namun ini tidak bermakna kita tidak perlu membaca al-Qur’an di rumah sehingga rumah kita diibaratkan sebagai kawasan perkuburan kerana tidak pernah disirami dengan bacaan ayat-ayat al-Qur’an.

5. Diusahakan agar menghadap ke arah kiblat

Sebuah hadis yang terdapat dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Qur’an oleh Imam An-Nawawi, menegaskan: “Sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat”.

6. Khusyu’ dan Tadabbur ketika membacanya.

Membaca al-Qur’an dengan khusyu’ dan tadabbur akan menjadikan hati kita menjadi tenang dan dada menjadi lapang. Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang memerintahkan hal ini. Antaranya firman Allah: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an ( QS : 47:24 ) Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh barakah untuk difahami ayat-ayatnya (QS.38:29). Hadis-hadis Rasulullah SAW juga banyak menyentuh tentang masalah ini. Antaranya adalah :

“Manusia yang paling baik bacaannya, adalah orang yang membacanya dan kamu melihatnya bahawa dia takut kepada Allah. (Riwayat Al-Baihaqi).

Atau dalam riwayat lain: Orang yang paling baik suaranya dalam membaca Al-Qur’an adalah yang jika kamu dengar bacaannya kau menduga bahwa ia takut kepada Allah (Hadis riwayat Ibnu Majah).

Diriwayatkan oleh Abu Dzar ra: “Nabi SAW pernah bangun malam lalu membaca satu ayat dan mengulang-ulangnya sehingga pagi”, ayat yang dibacanya adalah dari Surah al-Maidah ayat 186 yang bermaksud : Jika engkau mengazab mereka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba-Mu”. (Diriwayatkan oleh An-Nasai’ dan lbnu Majah).

‘Ubadah bin Hamzah berkata: “Aku pernah melalui rumah Asma yang ketika itu beliau sedang membaca ayat (QS.52:27), akupun berhenti dan kudengar dia terus mengulang-ulangnya sambil berdo’a. Lalu aku pergi ke pasar membeli segala keperluanku kemudian aku kembali melalui rumah beliau, dan dia masih membaca ayat tersebut sambil berdo’a.

Demikian juga Adh-Dhohak jika membaca firman Allah yang bermaksud: Bagi mereka lapisan-lapisan api di atas mereka dan di bawah merekapun lapisan dari api (QS. 39:16), ayat ini diulang-ulang hingga waktu sahur.

7. Menangis ketika membacanya

Firman Allah: Muka mereka tersungkur sambil menangis dan mereka bertambah khusyu’ (QS. 17:109).

Hadis RasululIah SAW: Bacalah Al-Qur’an dan menangislah, jika kamu tidak dapat menangis paksakanlah untuk menangis. (An-Nawawi dalam ‘At-Tibyan).

Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata: Menangis adalah perkara yang sangat disukai ketika membaca Al-Qur’an. Cara untuk mencapainya adalah dengan menhadirkan hati yang sedih, agar memerhatikan segala yang terdapat di dalamnya sama ada ayat yang berupa peringatan yang keras, penekanan, ancaman, janji dan sumpah. Lalu perhatikanlah segala kekurangan yang ada, kalaupun tidak juga merasa sedih dan menangis seperti salafus- shalih, maka tangisilah dirimu yang telah kehilangan hal tersebut kerana itulah musibah yang paling besar.

8. Membacanya dengan tartil.

Allah berfirman yang bermaksud: “Dan bacalah Al- Qur’an itu dengan tartil”. (QS. 73:4). Membaca dengan tartil bermaksud bacaan yang disempurnakan tajwid dan makhrajnya. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW maksudnya : Dari Anas ra Ali berkata: “Rasulullah memadkan (panjangkan) ketika membaca Al- Qur’an dengan mad yang sempurna. (HR Ahmad).

9. Menjauhkan diri dari tertawa, bergaduh, berbual atau bercakap ketika membaca Al-Qur’an.

Sebahagian besar masyarakat Islam hari ini tidak mengambil perhatian atau mengambil mudah atau memandang remeh tentang perkara ini. Sedangkan ia merupakan sebahagian daripada cara menghormati Al-Qur’an. Firman Allah: Jika dibacakan Al-Qur’an maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. (QS. 7:204).

Dalam riwayat Abu Daud dan lbnu ‘Umar r.a, bahawa Rasulullah SAW jika membaca Al-Qur’an tidak bercakap-cakap atau seumpamanya.

10. Membaca sesuai dengan tertib surah.

Berkata para ulama dalam kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi: “Sebaiknya dalam membaca Al-Qur’an adalah sesuai dengan tertib urutan surah iaitu memulakan dengan membaca Al-Fatihah, seterusnya surah al-Baqarah, kemudian Ali-’Imran dan seterusnya, sama ada dalam solat ataupun diluar solat. Namun ketika mengajar anak kecil hendaklah dimulai dengan surah yang di belakang ke depan.

11. Memperbaiki dan memperindahkan suara

Para ulama’ telah sepakat bahawa hukum membaca Al-Qur’an dengan suara yang baik adalah mustahab (disukai). Banyak hadis Rasul yang menyebutkan tentang perkara ini, contohnya : Bukan dari kami yang tidak melagukan Al-Qur’an (Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim).

Dalam riwayat yang lain dari Abu Daud Ibnu Abi Malikah pernah ditanya: Wahai aba Muhammad, bagaimana jika seseorang tidak boleh membaca al-Qur’an dengan suara yang baik? Jawabnya: dia harus berusaha semampunya untuk membaguskan suaranya”.

Dalam kitab Mustadrak oleh Al-Hakim, disebutkan sebuah hadis: ‘Hiasilah Al-Qur’an dengan suaramu kerana suara yang baik menambah keindahan Al-Qur’an”.

12. Waktu-waktu pilihan untuk membaca Al-Qur’an

Waktu yang terbaik untuk membaca Al-Qur’an adalah ketika dalam solat. Mengikut pendapat mazhab Syafi’i dan lainnya disebutkan: memanjangkan bacaan ketika berdiri dalam solat lebih utama daripada memanjangkan sujud. Sama ada di dalam atau di luar solat bacaan pada waktu malam adalah yang terbaik terutama di sepertiga terakhir malam atau antara maghrib dan ‘isyak.

Manakala membaca Al-Qur’an pada waktu siang yang terbaik adalah selepas solat subuh. Walau bagaimanapun sesungguhnya tidak ada larangan membacanya setiap saat.

13. Had waktu mengkhatamkan Al-Our’an

Dari Abdullah bin Amr ra, berkata, saya bertanya pada Rasulullah : Wahai Rasulullah berapa lama saya harus mengkhatamkan Al- Qur’an? Jawabnya: khatamkan dalam tempoh sebulan, kalau saya mampu lebih dari itu ? Kata beliau: Khatamkan dalam tempoh 20 hari, kalau saya mampu yang lebih baik dari itu?, jawabnya: khatamkan dalam masa 5 hari, kataku: saya mampu lebih baik dari itu, jawabnya: tidak ada keringanan lagi” (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Tarmidzi).

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda: Sukar bagi seseorang untuk memahami Al-Qur’an kurang dari tiga hari”. (HR. Abu Daud, Tarmizi dengan sanad Sahih). Dalam riwayat Tarmizi yang lain disebutkan: Bacalah Al-Qur’an dalam tempoh 40 hari Malah salafus-salih yang memiliki pelbagai kemampuan ada yang mengkhatam bacaan al-Qur’an dalam masa 2 bulan, ada yang setiap bulan, ada yang setiap 10 malam, dan kebanyakan mereka kurang dari yang demikian.

Namun, yang jelas disini adalah bergantung kepada kemampuan setiap individu untuk mengkhatamkan al-Qur’an. Ini berkait langsung dengan halangan dan hambatan yang dimiliki oleh individu tersebut. Perkara yang lebih penting dari itu ialah syara’ menetapkan bahawa kita dituntut untuk membacanya dengan penuh tadabbur serta mengamalkannya. Oleh itu tidak menjadi masalah yang besar jika seseorang itu mengambil masa selama 2 bulan untuk mengkhatamkan bacaannya.

No comments:

Post a Comment